/კლდისუბანი–იაშვილების კოშკი

კლდისუბანი–იაშვილების კოშკი

ავტორი: ლამარა ბოჭორიშვილი

იაშვილების საგვარეულოს შესახებ,სოფელი კლდისუბანი იაშვილების კოშკი

მასალა მოგვაწოდა ამბროლაურის კულტურული მემკვიდრეობის სამსახურმა–კახა პაპუაშვილი