/ვიცე–მერის გიორგი დონაძის კომენტარი

ვიცე–მერის გიორგი დონაძის კომენტარი

ავტორი: გიორგი ლუხუტაშვილი

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ვიცე–მერის გიორგი დონაძის კომენტარი დეცენტრალიზაციის სტრატეგიასთან დაკავშირებით