/ვიცე–მერის გიორგი დონაძის კომენტარი

ვიცე–მერის გიორგი დონაძის კომენტარი

Spread the love

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ვიცე–მერის გიორგი დონაძის კომენტარი დეცენტრალიზაციის სტრატეგიასთან დაკავშირებით

 


Spread the love