/დავით სხირტლაძე–მოპატიჟება რაჭაში [პოეზიის 5 წუთი]

დავით სხირტლაძე–მოპატიჟება რაჭაში [პოეზიის 5 წუთი]

ავტორი: ლამარა ბოჭორიშვილი