/გურამ გორდეზიანი – მე დავიბადე სოფელ ჟოშხაში [პოეზიის 5 წუთი]

გურამ გორდეზიანი – მე დავიბადე სოფელ ჟოშხაში [პოეზიის 5 წუთი]

Spread the love

ამბროლაურის ხმა აქვეყნებს პოეტ გურამ გორდეზიანის ლექსს “მე დავიბადე სოფელ ჟოშხაში”


Spread the love