/ვიცე–მერის გიორგი დონაძის კომენტარი

ვიცე–მერის გიორგი დონაძის კომენტარი

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ვიცე–მერის გიორგი დონაძის კომენტარი დეცენტრალიზაციის სტრატეგიასთან დაკავშირებით