საქართველოს მთავრობამ დეცენტრალიზაციის სტრატეგია დაამტკიცა

ქვეყნის მმართველობის სისტემის რეფორმის, დემოკრატიის განმტკიცებისა და მუნიციპალური, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისთვის ეს სტრატეგია უმნიშვნელოვანესია. ________________ დოკუმენტს შეგიძლიათ გაეცნოთ მოცემულ ბმულზე matsne.ge https://matsne.gov.ge/document/view/4764626?publication=0&fbclid=IwAR0scf5bTKUImYkLlv71GIGyllG1vTeFPKlTEuUnuJG9mmi0uTgBmQWNgEc