/საქართველოს მთავრობამ დეცენტრალიზაციის სტრატეგია დაამტკიცა

საქართველოს მთავრობამ დეცენტრალიზაციის სტრატეგია დაამტკიცა

Spread the love

ქვეყნის მმართველობის სისტემის რეფორმის, დემოკრატიის განმტკიცებისა და მუნიციპალური, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისთვის ეს სტრატეგია უმნიშვნელოვანესია.

________________

დოკუმენტს შეგიძლიათ გაეცნოთ მოცემულ ბმულზე

matsne.ge

https://matsne.gov.ge/document/view/4764626?publication=0&fbclid=IwAR0scf5bTKUImYkLlv71GIGyllG1vTeFPKlTEuUnuJG9mmi0uTgBmQWNgEc

 


Spread the love