/12 ივლისიდან დაიწყო რეგისტრაცია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე და გაგრძელდება 20 აგვისტოს ჩათვლით

12 ივლისიდან დაიწყო რეგისტრაცია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე და გაგრძელდება 20 აგვისტოს ჩათვლით

Spread the love

 

12 ივლისიდან დაიწყო რეგისტრაცია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე და გაგრძელდება 20 აგვისტოს ჩათვლით.

კოლეჯი ,,ერქვანი” აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

,,ბუღალტრული აღრიცხვა” პროგრამის ხანგრძლივობა: 20 თვე პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება

,,ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა”    პროგრამის ხანგრძლივობა:12 თვე                      პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება

,, ელექტროობა” პროგრამის ხანგრძლივობა: 10 თვე პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება

,,თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი” პროგრამის ხანგრძლივობა: 11 თვე პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება

იატაკისა და ფილის სამუშაოები პროგრამის ხანგრძლივობა: 16 თვე პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება

რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელი იქნება ონლაინ – www.vet.emis.ge

პროფესიული საგანანათლებლო პროგრამების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად რეგისტრაციისას (www.vet.emis.ge )დახმარების საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ ეწვიოთ კოლეჯს. მისამართი: ქ. ამბროლაური, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა N10.


Spread the love