/2021 წლის გამოცდები – განრიგი

2021 წლის გამოცდები – განრიგი

Spread the love

ერთიანი ეროვნული გამოცდები:

1 ივლისი, 2 ივლისი, 5 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ქართული ენა და ლიტერატურა;

1 ივლისი (პირველი სესია) – ოსური ენა;

1 ივლისი (პირველი სესია) – აფხაზური ენა;

6 ივლისი (პირველი სესია) – რუსული ენა;

6 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ინგლისური ენა;

6 ივლისი (მეორე სესია) – ფრანგული ენა;

7 ივლისი (პირველი სესია) – რუსული ენა;

7 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ინგლისური ენა;

8 ივლისი (პირველი სესია) – გერმანული ენა;

8 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ინგლისური ენა;

9 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – მათემატიკა;

12 -13 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ისტორია;

14 ივლისი (მეორე სესია) – ბიოლოგია;

15 ივლისი (მეორე სესია) – სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;

15 ივლისი (მეორე სესია) – ქიმია;

16 ივლისი (მეორე სესია) – გეოგრაფია;

19 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ზოგადი უნარები;

20 ივლისი (პირველი სესია) – ფიზიკა;

20 ივლისი (პირველი სესია) – ლიტერატურა;

20 ივლისი (მეორე სესია) – ზოგადი უნარები;

28 ივლისი (მეორე სესია) – სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი.

2021 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩატარების განრიგი:

27 ივლისი (პირველი სესია) – წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა;

28 ივლისი (პირველი სესია) – ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა;

29 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა;

30 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა.

აᲦნიᲨნულ ინფორმაციას ავრცელებს: naec.ge გამოცდების ეროვნული ცენტრი.


Spread the love