/მობილური ახალგაზრდული მუᲨაკის მომზადების პროგრამა

მობილური ახალგაზრდული მუᲨაკის მომზადების პროგრამა

Spread the love

 

Თამარი, მალხაზი, მეგი, ეᲗო, Ჭაბუკი ქეᲗი ონისა და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტებიდან, მობილური ახალგაზრდული მუშაკების მომზადების ტრენინგ-პროგრამაში ჩაერთვნენ.

4 რეგიონის 10 სამიზნე მუნიციპალიტეტში, გადამზადების შემდეგ, 20 ადამიანს მობილურ ახალგაზრდულ მუშაკებად დასაქმდებიან. 2 წლის განმავლობაში ისინი:

ადგილზე უზრუნველყოფენ ახალგაზრდების საჭიროებების ინდენტიფიცირებას;
განახორციელებენ არაფორმალური და ფორმალურს გარე განათლების მეთოდების გამოყენებით ახალგაზრდებთან ინდივიდუალურ და ჯგუფურ სამუშაოებს;
განავითარებენ ახალგაზრდულ სერვისებს მუნიციპალურ დონეზე და ხელს შეუწყობენ ადგილობრივი ახალგაზრდობის სფეროს ეკოსისტემის გაძლიერებას.

EU4Georgia
ახალგაზრდულიმუშაკი
მობილურიახალგაზრდულიმუშაკი
ესპროფესიაა

ახალგაზრდულ მუშაკთა ასოციაცია • Youth

Workers’ Association of Georgia

Save the Children in Georgia

Konrad-Adenauer-Stiftung South Caucasus

ონის მუნიციპალიტეტის მერია

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარე

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო


Spread the love