/ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება, წყვეტს სასწავლო პროცესს

ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება, წყვეტს სასწავლო პროცესს

ავტორი: ლამარა ბოჭორიშვილი

 

ქვეყანაში შექმნილი ეპიდოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე, ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება, დროებით წყვეტს სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესს.