/ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება, წყვეტს სასწავლო პროცესს

ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება, წყვეტს სასწავლო პროცესს

Spread the love

 

ქვეყანაში შექმნილი ეპიდოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე, ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება, დროებით წყვეტს სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესს.


Spread the love