/ამომრჩეველთა აქტივობა საღამოს 20:00 საათის მდგომარეობით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 

ამომრჩეველთა აქტივობა საღამოს 20:00 საათის მდგომარეობით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 

ავტორი: ლამარა ბოჭორიშვილი

 

ამომრჩეველთა აქტივობას საღამოს 20:00 საათის მდგომარეობით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 67.29% შეადგინა.

7887 ამომრჩეველმა მიიღო მონაწილეობა  არჩევნებში და დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია.