/სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტების პეტიცია–,,გაგრძელდეს სწავლა თსსუში დისტანციურად”

სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტების პეტიცია–,,გაგრძელდეს სწავლა თსსუში დისტანციურად”

Spread the love

 

,,გაგრძელდეს სწავლა თსსუში დისტანციურად” ამ მოთხოვნით, ოთარ აბულაძის მიერ.პეტიცია ორი დღის წინ გამოქვეყნდა 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები მოითხოვენ, რომ დიდი რისკიდან გამომდინარე, სწავლა 19 ოქტომბრის შემდეგაც ონლაინ რეჟიმში გაგრძედეს .

,,წერილის ავტორები ვართ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები და ამ წერილით გიზიარებთ, არამარტო ჩვენს, არამედ ჩვენი კურსელების, თანაფაკულტეტელებისა და თსსუ-ს სტუდენტთა აბსოლუტური უმრავლესობის აზრს” – მარიამ გაბუნია სტუდენტი (წერილის ავტორი)

,,ეტაპზე არსებული ინფორმაციით, 19 ოქტომბრიდან სწავლის პრაქტიკული ნაწილი ჩატარდება უნივერსიტეტსა და მის დაქვემდებარებაში მყოფ თუ მოთანამშრომლე კლინიკებში.


Spread the love