/საზოგადოებასთან ურთიერთობის სასწავლო კურსი -ასამბლეის წევრებისთვის

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სასწავლო კურსი -ასამბლეის წევრებისთვის

Spread the love

დღეს 27 სექტემბერს, ონის მერიაში მიმდინარეობს ,,რაჭის ახალგაზრდული ასამბლეის”  ორ დღიანი ტრენინგი: ,,საზოგადოებასთან ურთიერთობის სასწავლო კურსი”.

ახალგაზრდობის სააგენტოს მილიონიანი ფონდის საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტი ,,ჩართულობითი ახალგაზრდული პოლიტიკის შექმნის მხარდაჭერა, მდგრადი ახალგაზრდული პლათფორმების დაარსებისა და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობის გზით” რომელსაც ანხორციელებს რაჭა ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის თვითმმართველობის რესურს ცენტრი PMC-RC პარტნიორბით.

პროექტის მიზანია “რაჭის ახალგაზრდული ასამბლეის” დაარსება და მისი მეშვეობით რეგიონის ახალგაზრდების ორგანიზაციული საქმიანობის, მოქალაქეობის, ურთიერთობების, მეწარმეობისა და ინიციატივების თეორიული და პრაქტიკული უნარების გაუმჯობესება.


Spread the love