/კოლხური ზუთხის უნიკალური სახეობა მდინარე რიონში

კოლხური ზუთხის უნიკალური სახეობა მდინარე რიონში

Spread the love

 

,,ფაუნა და ფლორა ინტერნეიშენალი საქართველოში” მეცნიერთა გინდის ინფორმაციით, მათ მეთევზეებმა, 2020 წელს, ზუთხის დაჭერის და გაშვების 50-მდე შემთხვევა შეატყობინეს.

,,ისინი შემთხვევით დაჭერილ ზუთხს ფოტოს და ვიდეოს უღებენ, იღებენ გენეტიკურ სინჯს, რომელსაც შემდგომში ჩვენ გვაწვდიან და თევზს ცოცხლად აბრუნებენ მდინარეში.”

 მეთევზეების ასეთი ჩართულობა FFI-ს ზუთხის კონსერვაციის პროექტის წარმატების საწინდარია, რადგან მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ფონდს ეხმარება დაადგინოს თუ რომელი სახეობები ბინადრობენ და კვლავ ქვირითობენ მდინარე რიონში, ასევე როგორ მდომარეობაშია მათი პოპულაციები.

მეთევზეებთან თანამშრომლობა იმედს იძლევა, რომ მოხერხდება თევზის ამ უნიკალური სახეობის შენარჩუნება.


Spread the love