/სასაჩუქრე პაკეტების გადაცემა გრძელდება

სასაჩუქრე პაკეტების გადაცემა გრძელდება

ავტორი: ლამარა ბოჭორიშვილი
 ASB სხვადასხვა პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად ახორციელებს პროექტებს, რომელთა მიზანია საქართველოს მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება და გარე დახმარებაზე მისი დამოკიდებულების დონის შემცირება.
“თანაბარი შესაძლებლობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის – სოციალური სერვისების მიმწოდებლების მხარდაჭერა რეგიონებში”- ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.
 არასამთავრობო ორგანიზაცია ”რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის თვითმმართველობის რესურს ცენტრის”  მიერ მოხდა გრანტის მოპოვება, რომელიც  კოვიდ 19-ის საპასუხოდ არის გამოცხადებული.
“ჩვენ ვზრუნავთ თქვენზე” გრანტის ფარგლებში 22 ხანდაზმულ შშმ პირს  200 ლარის სასურსათო და პირველადი მოხმარების სასაჩუქრე პაკეტები გადაეცემა.
სასაჩუქრე პაკეტების გადაცემა გრძელდება.