/სასაჩუქრე პაკეტების გადაცემა გრძელდება

სასაჩუქრე პაკეტების გადაცემა გრძელდება

Spread the love

 ASB სხვადასხვა პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად ახორციელებს პროექტებს, რომელთა მიზანია საქართველოს მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება და გარე დახმარებაზე მისი დამოკიდებულების დონის შემცირება.
“თანაბარი შესაძლებლობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის – სოციალური სერვისების მიმწოდებლების მხარდაჭერა რეგიონებში”- ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.
 არასამთავრობო ორგანიზაცია ”რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის თვითმმართველობის რესურს ცენტრის”  მიერ მოხდა გრანტის მოპოვება, რომელიც  კოვიდ 19-ის საპასუხოდ არის გამოცხადებული.
“ჩვენ ვზრუნავთ თქვენზე” გრანტის ფარგლებში 22 ხანდაზმულ შშმ პირს  200 ლარის სასურსათო და პირველადი მოხმარების სასაჩუქრე პაკეტები გადაეცემა.
სასაჩუქრე პაკეტების გადაცემა გრძელდება.

 


Spread the love