/სსიპ კოლეჯი ,,ერქვანი” – ახალი პროფესიული მომზადების პროგრამები

სსიპ კოლეჯი ,,ერქვანი” – ახალი პროფესიული მომზადების პროგრამები

Spread the love

 

სსიპ კოლეჯ ,,ერქვანიში”, დაიმატა  4 პროფესიული მომზადების პროგრამა:

  • ,,კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამის მოხმარება-ოპერირება.”
  • ,,შენობა-ნაგებობის შიდა განათების და ძალის წრედების მონტაჟი.”
  • ,,კომპიუტერის მოხმარება-ოპერირება.”
  • ,,კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა.”

 ,,კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამის მოხმარება-ოპერირება”
პროგრამის ხანგრძლივობა 12 კვირაა, პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში, გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელ სერტიფიკატს: ,,კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამის მომხმარებელ-ოპერატორი”

,,შენობა-ნაგებობის შიდა განათების და ძალის წრედების მონტაჟი.”
პროგრამის ხანგრძლივობა 10 კვირაა, პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში, გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელ სერტიფიკატს: ,,შენობა-ნაგებობის შიდა განათების და ძალის წრედების მემონტაჟე”.

,,კომპიუტერის მოხმარება-ოპერირება”.
პროგრამის ხანგრძლივობა 7 კვირაა. პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში, გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელ სერტიფიკატს: ,,კომპიუტერის მომხმარებელ-ოპერატორი”.

,,კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა”.
პროგრამის ხანგრძლივობა: 10 კვირა. პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში, გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელ სერტიფიკატს: ,,კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის სპეციალისტი”.

სსიპ კოლეჯი „ერქვანის“ საინფორმაციო ვიდეორგოლი


Spread the love