/შრომის კოდექსში ცვლილებები შევიდა

შრომის კოდექსში ცვლილებები შევიდა

Spread the love

რიგგარეშე სესიის პლენარულ სხდომაზე საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით  შრომის კოდექსში ცვლილებები მიიღო.
კანონპროექტში მოცემულია ისეთი ცვლილებები, როგორიცაა:
შესვენებისა და დასვენების დროის დარეგულირება;
დასაქმებულის შრომითი დისკრიმინაციისგან დაცვის სამართლებრივი ჩარჩოს გაუმჯობესება და გონივრული მისადაგების ცნების განსაზღვრა;
ზეგანაკვეთური სამუშაოს გაზრდილი ტარიფით ანაზღაურების გარანტირება;
სტაჟირებასთან დაკავშირებული საკითხების დარეგულირება და სხვ.
მიუხედავად საჭირო ცვლილებებისა, საია და EMC მიიჩნევენ, რომ კანონპროექტთა პაკეტი კვლავ არ ითვალისწინებს:
ზეგანაკვეთური სამუშაო საათების ჭერს;
არ გვთავაზობს ხელშეკრულების შეწყვეტის ამომწურავ საფუძვლებს;
არ შემოაქვს სოლიდარული გაფიცვის თუ მამობის შვებულების უფლება;
ძალაში ტოვებს დეკრეტული შვებულების უკიდურესად დაბალ ანაზღაურებას.

Spread the love