/ცვილილება მართვის მოწმობის გაცემასთან დაკავშირებით

ცვილილება მართვის მოწმობის გაცემასთან დაკავშირებით

ავტორი: თეკლა ქემოკლიძე