/რამდენად კარგად იცნობთ რაჭას?

რამდენად კარგად იცნობთ რაჭას?

ავტორი: ლამარა ბოჭორიშვილი
შეავსეთ ტესტი და გაიგეთ რამდენად კარგად იცნობთ რაჭას.