/,,არტისტული ყვავილები” ბესიკ გაბაშვილი

,,არტისტული ყვავილები” ბესიკ გაბაშვილი

ავტორი: ლამარა ბოჭორიშვილი

 

პოეზიის სივრცე

  • ტანო ტატანო – ბესიკ გაბაშვილი
  • კითხულობს – ნიკა სვანი