/ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის LIVE

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის LIVE

Spread the love

 

26 თებერვალს, პირდაპირი ჩართვა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომიდან.

გახდით მიმდინარე პროცესების მონაწილე, ადევნეთ თვალი ჩვენ Facebook გვერდს.

https://www.facebook.com/ambrolauriskhma/?ref=settings

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მოწვევის საკრებულოს სამოცდამეთვრამეტე მორიგი სხდომის დღის წესრიგი:

26 თებერვალი 2020 წელი (11:00 სთ)

  1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების დირექტორის ანგარიში 2019 წელში გაწეული საქმიანობის თაობაზე , მომხსენებელი –ეკატერინე კიბაბიძე
  2. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულება  ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლის დირექტორის ანგარიში 2019 წელს გაწეული საქმიანობების თაობაზე, მომხსენებელი – მარიკა დოხნაძე
  3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულება , ამბროლაურის დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლის დირექტორის ანგარიში, 2019 წელს გაწეული საქმიანობების თაობაზე, მომხსენებელი– ლალი დვალი
  4. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ამბროლაურის მოსწავლე–ახალგაზრდობის ცენტრის დირექტორის ანგარიში, 2019 წელს გაწეული საქმიანობების თაობაზე, მომხესნებელი–გურამ გორდეზიანი
  5. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  2019 წლის შესყიდვების გეგმის შესრულების ანგარიში მომხსენებელი ბელა აბაიშვილი – ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვების სამსახურის უფროსი
  6. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში 2019 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ მომხსენებელი ზვიად მხეიძე – ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერი
  7. სხვადასხვა.

Spread the love