/სამართალდარღვევის – 205 ქმედება რაჭაში

სამართალდარღვევის – 205 ქმედება რაჭაში

Spread the love

სამართალდარღვევების გამოვლენის სტატისტიკა

2019 წლის 1 იანვრიდან – 31 დეკემბრის ჩათვლით

რაჭა – ამბროლაური

 • ხე-ტყის უკანონო ჭრა – 35
 • ხე-ტყის უკანონო ტრანსპორტირება – 19
 • უკანონო სახერხი საამქრო – 5
 • სახერხი საამქროს ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევა – 47
 • უკანონო თევზჭერა – 3
 • უკანონო ნადირობა –7
 • წიაღის დაცვის კანონმდებლობის დარღვევა – 12
 • ნარჩენების მართვის კოდექსის დარღვევის ფაქტები – 42
 • მიწის რესურსების დაცვის კანონმდებლობის დარღვევა –4
 • წყლის რესურსების დაცვის კანონმდებლობის დარღვევა –4
 • ატმოსფერული ჰაერის დაცვის კანონმდებლობის დარღვევა –19
 • სხვა დარღვევები –8

 

სულ სამართალდარღვევის – 205 ქმედება (აქედან, სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული -14 შემთხვევა) 

ინფორმაცია მოგვაწოდა – ლიკა ქოქიაშვილმა (საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი) სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 


Spread the love