/ამბროლაურში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფასი 

ამბროლაურში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფასი 

Spread the love

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის შესახებ

ქალაქ ამბროლაურის  ცენტრალურ  ზონაში მიწის ნორმატიული  ფასი  – 16.05 ლ

ქალაქ ამბროლაურის  შუალედურ  ზონაში  მიწის ნორმატიული  ფასი  – 10.06

ქალაქ ამბროლაურის   პერიფერიულ ზონაში მიწის ნორმატიული ფასი 7.05

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მიწის ნორმატიული ფასი დადგენილია ქალაქ ამბროლაურის შუალედურ ზონაში დადგენილი ფასის 30%-ის ოდენობით და იგი შეადგენს 3.02 ლარს.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა შორის არეალებში მიწის ნორმატიული ფასი დადგენილია ქალაქ ამბროლაურის შუალედურ ზონაში დადგენილი ფასის 25%–ის ოდენობით და იგი შეადგენს 2.52 ლარს


Spread the love