საქართველოს წითელი ჯვრის, ამბროლაურის ფილიალი

  საქართველოს წითელი ჯვრის, ამბროლაურის ფილიალის საქმიანობათა ცენტრის  კოორდინანტორი–ირინა კერესელიძე ამბროლაურის ფილიალის თანამშრომლებმა და მოხალისეთა ჯგუფმა გავიარეთ სპეციალური ტრენინგები, კორონავირუსთან დაკავშირებით, რომელიც პირველ რიგში  მოიცავდა უსაფრთხოების ნორმების დაცვას. ჩვენ აქტიურად ვატარებთ მცირე ტრენინგებს (ღია სივრცეში).…