Loading

გოჩა მაისაშვილის სახელობის გარდამავალი თასი

ავტორი: ლამარა ბოჭორიშვილი

  5 აგვისტოს 19:00 სთ–ზე, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის ფეხბურთის ფედერაციის ინიციატივით  ამბროლაურის  აგრანო ვაჩძის…