გიგა ჯაფარიძე

გიგა ჯაფარიძე– რეჟისორი, მსახიობი, პოეტი, სცენარისტი და მესტვირე.  ცოტა რამ გიგა ჯაფარიძის შესახებ... თხუთმეტი წლის გიგა სასწავლებლად თბილისში გადავიდა და თბილისის საამშენებლო-არქიტექტურულ ტექნიკუმში ჩაირიცხა, უსახსრობის გამო მან ვერ შეძლო დაესრულებინა სწავლა, მალევე ონში დაბრუნდა. სარაიონო…