Loading

შევარიგოთ ბავშვები!!!

ავტორი: ნიკა სვანი

  “ახალგაზრდის გახრწნის ყველაზე იოლი გზაა ასწავლო, მეტი პატივისცეს მათ, ვინც მასავით ფიქრობს, ვიდრე მათ,…