კონკრეტულ ადგილებში ცივი იარაღის ტარებისთვის 500 ლარით დაჯარიმდებით…

ცივი ია­რა­ღის ტა­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით სან­ქცი­ე­ბი გამ­კაცრ­დე­ბა. ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ სა­მარ­თალ­დარ­ღვე­ვა­თა კო­დექსში შე­სა­ტა­ნი ცვლი­ლე­ბე­ბი იუ­რი­დი­ულ სა­კი­თხთა კო­მი­ტეტ­მა მე­ო­რე მოს­მე­ნით გა­ნი­ხი­ლა. კა­ნონპ­რო­ექ­ტის თა­ნახ­მად, ქუ­ჩა­ში, ეზო­ში, სტა­დი­ონ­ზე, სკვერ­ში, პარკში, სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში, სა­სა­მარ­თლო­ში, აე­რო­პორ­ტში, კი­ნო­თე­ატ­რში, თე­ატ­რში, სა­კონ­ცერ­ტო დარ­ბაზ­ში, კა­ფე­ში, რეს­ტო­რან­ში, ყვე­ლა…

საქართველოს ჯანმოში გაწევრიანების 30 წლის იუბილე – გაუმჯობესებული…

2022 წელს საქართველოს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციაში (WHO) გაწევრიანების 30 წლის იუბილე აღინიშნება. გასული 3 ათწლეულის განმავლობაში, ჯანმო საქართველოსთან ერთად ცდილობდა ისეთი მომაკვდინებელი დაავადებების ტვირთის შემცირებას, როგორიცაა ვირუსული ჰეპატიტი და ებრძოდა ისეთ მავნე ჩვევებს, როგორიც თამბაქოს მოხმარებაა. „ჯანმრთელობა - სრული ფიზიკური, ფსიქიკური და სოციალური კეთილდღეობაა და არა მხოლოდ დაავადების ან უნარშეზღუდულობის არარსებობა“ - წერია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის კონსტიტუციაში, რომელიც წევრმა…

ჭარბწონიანობისა და სიმსუქნის გავრცელების მაღალი მაჩვენებლები ბავშვებში –…

ბავშვთა ჭარბი წონა და სიმსუქნე აზიანებს ჯანმრთელობას და მრავალი არაგადამდები დაავადების რისკ-ფაქტორია (მათ შორის - გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, დიაბეტი, კიბო და აშ.) დღეს ევროპის რეგიონში სკოლის ასაკის ყოველ მესამე ბავშვს აწუხებს ჭარბი წონა ან სიმსუქნე. ეს მაჩვენებელი ბევრ ქვეყანაში იზრდება. პრობლემის ეფექტურად გადასაწყვეტად საჭიროა ხარისხიანი მონაცემები. მონაცემები რეგიონის 33 ქვეყნიდან ჯანმოს ევროპის რეგიონული…

თიბისის ციფრულ ბანკში საჩუქრებია

დღეიდან თიბისი ციფრულ ბანკში მასშტაბურ კამპანიას იწყებს. ნებისმიერ მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა მიიღოს ყოველდღიური ფულადი პრიზები, ან გახდეს 50 000, 20 000 ან 10 000 ლარის მფლობელი. წესები ძალიან მარტივია! ციფრულ ბანკში შესვლისას, საჩუქრის ღილაკია, რომელზეც…