/გზებზე მანქანების გამონაბოლქვზე კონტროლი 4 სექტემბრიდან დაიწყება

გზებზე მანქანების გამონაბოლქვზე კონტროლი 4 სექტემბრიდან დაიწყება

Spread the love

მისივე თქმით, კონკრეტული ავტოსატრანსპორტო საშუალებიდან გამონაბოლქვის შემოწმება სპეციალური აპარატით იქნება შესაძლებელი.

„დამრღვევი ფიზიკური პირი პირველ ეტაპზე, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად, 100 ლარით დაჯარიმდება. 30 კალენდარული დღის განმავლობაში იქნება გასამაგებული ჯარიმა 300 ლარი. იურიდიულ პირზე იქნება 500 ლარი. შემდგომ – 1 500, ბოლო ეტაპი იქნება 3 000 ლარი.

როდესაც მოხდება კონკრეტული ავტოსატრანსპორტო საშუალების გაჩერება და გაზომვა, თუ დაფიქსირდა მავნე ნივთიერებების გადაჭარბება და მესაკუთრე არ ეთანხმება შედეგებს, მას აქვს უფლება, მოითხოვოს ავტომობილის უახლოეს ტექინსპექტირების ცენტრში გადაყვანა, სადაც ახლიდან ჩაუტარდება ავტომობილს ტექინსპექტირება. თუ მოხდება შედეგების დადასტურება, საჯარიმო ქვითარი, რომელიც გამოწერილი იქნება, დარჩება ძალაში. თუ შედეგები სხვაგვარად დაფიქსირდება, რომელიც მოიაზრებს იმას, რომ ავტომობილს ტექინსპექტირების ცენტში არ უფიქსირდება დარღვევა, ხდება საჯარიმო სანქციის გაუქმება. როდესაც გვაქვს შემდგომი ქეისი, როცა ავტომესაკუთრე არ ეთანხმება პატრულირების შედეგად გამოვლენილ საჯარიმო სანქციას, თუ ავტოინსპექტირების ცენტრში დასტურდება ჩვენ მიერ გამოწერილი შედეგები, ამ შემთხვევაში ეკისრება ავტომესაკუთრეს, გადაიხადოს თანხა, რომელიც არის დაწესებული ინსპექტირების ცენტრში.

კანონპროექტზე მუშაობა და არსებული ცვლილებების მთავარი მიზანი იყო ატმოსფერული ჰაერის გაჯანსაღება საქართველოს ქალაქებში. პირველი ეტაპი არის საპილოტე და განხორციელდება ოთხ ქალაქში, თუმცა მნიშვნელოვან შედეგებს ველოდებით ატმოსფერული ჰაერის გაჯანსაღების კუთხით, რომელიც მომდინარეობს სატრანსპორტო საშუალებებიდან“, – განაცხადა ტარიელ ირემაძემ.

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლები გზებზე მანქანების გამონაბოლქვის კონტროლს 4 სექტემბრიდან იწყებენ. კონტროლი ოთხ ქალაქში – თბილისში, ქუთაისში, ბათუმსა და რუსთავში განხორციელდება.


Spread the love